POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://fizjoland.com.pl. Administratorem strony jest Katarzyna Porożko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIZJOLAND rehabilitacja ruchowa i logopedyczna Katarzyna Porożko, ul. Wilcza 6, 56-120 Brzeg Dolny. Kontakt z administratorem możliwy telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć
1. Administrator – Katarzyna Porożko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIZJOLAND rehabilitacja ruchowa i logopedyczna Katarzyna Porożko, ul. Wilcza 6, 56-120 Brzeg Dolny
2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://fizjoland.com.pl.
3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony lub usług oferowanych przez firmę FIZJOLAND rehabilitacja ruchowa i logopedyczna Katarzyna Porożko.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, bądź osobiście drogą telefoniczną, poprzez media społecznościowe lub emailem.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi chęci podjęcia współpracy z zakresu: tworzenia strony internetowej, prowadzenia kampanii reklamowej, prowadzenia fanpage oraz innych usług świadczonych przez firmę FIZJOLAND rehabilitacja ruchowa i logopedyczna Katarzyna Porożko
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub wykonania oferowanych usług.
6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
-prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 -prawo do przenoszenia danych; 
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu; 
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 
9. Dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak istnieć będzie firma FIZJOLAND rehabilitacja ruchowa i logopedyczna Katarzyna Porożko.

§ 3 Pliki cookies i inne technologie

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
5. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

-kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

-kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.